Reklamácia / Vrátenie tovaru

Adres zwrotny / zwrotny:

Cykloeshop.sk, Priekopa 57B,  Kežmarok 060 01, Slovakia

Pobierz formularz reklamacji i zwrotów   TU 

 

Reklamacje / zwroty

1. WYCOFANIE Z WYPOSAŻONEGO ZAMÓWIENIA (Zwrot towaru)

1.1 Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od zamówionego zamówienia bez podania przyczyny (zgodnie z prawem „z umowy kupna”, jeżeli Kupujący już przejął towar) w terminie 14 dni roboczych od dnia przejęcia towaru.

1.2 Zwracany towar powinien być :,

a) nieuszkodzony

b) kompletny (w tym akcesoria, dokumentacja, ...)

c) wraz z towarzyszącym dowodem zakupu.

d) zalecamy zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu. (brak obowiązku)

1.3 Jeżeli kupujący zdecyduje się zwrócić towar zgodnie z pkt 1.1 niniejszych warunków, jest zobowiązany do:

a) skontaktowania się ze sprzedawcą w celu wycofania się z wypełnionego zamówienia, podania numeru zamówienia (symbol zmienny), daty zakupu i numeru konta do zwrotu

b) odeślij towar z powrotem na adres sprzedawcy - zaleca się wysyłanie towarów listem poleconym, ubezpieczonym i używanie odpowiedniego opakowania, aby uniknąć etykietowania, naklejania lub innego pogorszenia oryginalnego opakowania i samych towarów (sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towaru podczas transportu)

c) w celu zwrotu kosztów zwrotu towarów (opłata pocztowa, ubezpieczenie, ...).

1.4 Po spełnieniu warunków określonych w pkt 1.1–1.3 niniejszego regulaminu oraz po otrzymaniu zwróconego towaru, sprzedawca jest zobowiązany:

a) odebrać towar

b) zwrócić kupującemu w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od zamówionego zamówienia pełną cenę zapłaconą za towar ,

1.5 W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w punktach 1.1–1.3 niniejszego dokumentu, sprzedawca nie zaakceptuje odstąpienia od zamówienia, a towary zostaną zwrócone na koszt kupującego.

1.6 Adres zwrotny: Cykloeshop.sk, Priekopa 57B, Kežmarok 060 01

2. GWARANCJE I REKLAMACJE

2.1 Postępowanie z reklamacjami regulują warunki gwarancji określonych towarów, Kodeks handlowy oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy szczególne.

2.2 Okres gwarancji na wszystkie oferowane towary w sklepie internetowym sprzedawcy wynosi 24 miesiące. Dowód zakupu (załączona faktura) jest zawsze wystarczający do dochodzenia praw z odpowiedzialności za wady (reklamacja). Przedłożenie dowodu zakupu do celów reklamacji jest wystarczające, nawet jeśli certyfikat gwarancji został wydany, ale klient go utracił.

2.3 Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia przedmiotu (lub jego części) spowodowanego użytkowaniem.

2.4 Kupujący jest zobowiązany dostarczyć reklamowany towar do reklamacji czysty, nieuszkodzony mechanicznie, z kopią faktury, dowodem dostawy.

2.5 PROCEDURA REKLAMACYJNA:

a) poinformować nas jak najszybciej pocztą elektroniczną lub telefonicznie o wadzie produktu.

b) odesłać produkt z powrotem na adres sklepu: Cykloeshop.sk, Priekopa 57B, Kežmarok 060 01

 

Zaloguj się

 Ta strona używa plików cookie Wiecej informacji