Obchodné podmienky

Ogólne warunki handlowe

1. OGÓLNE WARUNKI

1.1 Sprzedawcą jest DB REAL s.r.o. nazwa DB REAL s.r.o., adres Hlavné námestie 22/56 Kežmarok 060 01,SLOVAK REPUBLIC zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Preszowie, Sekcja: B, nr wkładki: 29890 / P, ID firmy: 47584629, numer identyfikacji podatkowej: 2023999846, tel. +421907 99 44 03, e-mail: dbrealkk@gmail.com (zwany dalej sprzedawcą).
1.2 Nabywcą jest każda osoba fizyczna lub prawna, która w jakikolwiek sposób kontaktuje się ze sprzedawcą w celu zakupu towarów oferowanych przez sprzedającego.
1.3 Nabywcą jest każda osoba fizyczna lub prawna, która w jakikolwiek sposób kontaktuje się ze sprzedawcą z wymogiem sprzedawania przez sprzedawcę towarów nieuwzględnionych w ofercie z zamiarem zakupu towarów.
1.4 Korzystając ze strony internetowej sklepu sprzedającego i potwierdzając zamówienie, kupujący wyraża zgodę na te warunki.
1.5 Niniejsze Warunki handlowe obowiązują do momentu wystawienia nowych Warunków Handlowych.


2. ZAMAWIANIE

2.1 Towary mogą być zamawiane przez kupującego za pośrednictwem koszyka na stronie sprzedawcy.
2.2 Wysyłając zamówienie, kupujący zobowiązuje się przejąć zamówiony towar i zapłacić uzgodnioną cenę za towary.
2.3 Wysłane zamówienie zostanie potwierdzone przez sprzedawcę w ciągu 24 godzin e-mailem, a jednocześnie powiadomi kupującego o dostępności i dacie dostawy. Wszystkie potwierdzone zamówienia są wiążące!
2.4 Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć właściwy rodzaj i ilość towarów po uzgodnionej cenie zgodnie z zamówieniem.
2.5 Zamówienie może zostać anulowane przez kupującego w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia bez podania przyczyny. Kupujący może anulować zamówienie w dziale klienta na stronie internetowej sprzedawcy, telefonicznie lub e-mailem. Po sprawdzeniu spełnienia warunków anulowania sprzedający potwierdzi anulowanie zamówienia przez kupującego drogą elektroniczną lub telefonicznie. Jeżeli kwota zamówionego towaru została już zapłacona, sprzedawca wyśle pieniądze z powrotem na rachunek bankowy kupującego lub dostarczy go w inny sposób, z którym się zgadza.
2.6 Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia, jeśli nie jest możliwe zabezpieczenie zamówionego towaru. W takim przypadku kupujący natychmiast zwraca pełną zapłaconą kwotę lub oferuje towary zastępcze lub inne rozwiązania, jeśli kupujący wyrazi na to zgodę. Sprzedawca może anulować zamówienie również wtedy, gdy nie może skontaktować się z kupującym (nieprawidłowe dane kontaktowe, niedostępność, ...).


3. CENY

3.1 Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT.
3.2 Podstawową ceną zamówienia jest cena dodana za przewóz towarów zgodnie z metodą dostawy wybraną przez kupującego. Cena jest oparta na całkowitej wadze zamówionego towaru, a aktualna stawka widoczna jest bezpośrednio w zamówieniu (dla każdego rodzaju transportu). Opakowanie jest wliczone w cenę transportu.

4. PŁATNOŚCI

4.1 Kupujący może zapłacić za towar na dostawie lub transferze na rachunek sprzedającego na podstawie faktury proforma (z góry). Na podstawie złożonego zamówienia faktura proforma (zaliczka) zostanie wystawiona przez sprzedającego, który zostanie przesłany wraz z potwierdzeniem zamówienia e-mailem. Ta płatność może zostać dokonana przez kupującego w następujący sposób:a) polecenie przelewu z twojego konta,

                              b) bezpośrednie wpłaty gotówkowe na rachunek sprzedającego,                                                                                            c) system płatności WebPay 

4.2 Płatność jest możliwa tylko w PLN.                                                                                                                              4.3 Faktura VAT (faktura) jest wysyłana przez sprzedającego do kupującego wraz z towarem.   

5. WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE

5.1 Okres dostawy dla towarów w ofercie sprzedawcy jest w większości przypadków w ciągu 8 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia, maksymalny czas dostawy wynosi 14 dni lub może zostać przedłużony w porozumieniu z kupującym. Termin dostawy i data dostawy zostaną przekazane przez sprzedającego kupującemu po potwierdzeniu zamówienia telefonicznie. Jeśli zapowiedziany wydłużony czas dostawy nie spełnia warunków określonych przez kupującego, może anulować zamówienie zgodnie z punktem 2.5 niniejszych Warunków.                                                                                                                    5.2 Towary zostaną wysłane niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia i po wszystkich warunkach usunięcia. 

6. DOSTAWA TOWARÓW

6.1 Sprzedawca zapewnia przewóz towarów w sposób, który kupujący wybiera z oferowanych opcji w zamówieniu: usługi kurierskie.
6.2 Miejsce odbioru określa zamówienie kupującego. Za dostawę uważa się dostarczenie do wyznaczonego miejsca.
6.3 Towary są odpowiednio zapakowane i zabezpieczone. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności przesyłki przy odbiorze towaru.
6.4 Oprócz towarów sprzedawca dostarczy nabywcy fakturę (dokument podatkowy), dowód dostawy. Sprzedawca dostarcza wraz z towarem instrukcje użytkowania i kartę gwarancyjną, zgodnie z charakterem towaru.
6.5 Sprzedawca odpowiada za towary dopiero po ich otrzymaniu przez kupującego. Towary uważa się za przejęte przez kupującego od momentu potwierdzenia odbioru towaru na piśmie.
6.6 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnioną dostawę zamówionego towaru do kupującego spowodowaną przez przewoźnika. Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie przesyłki spowodowane przez przewoźnika. Takie przypadki są rozstrzygane przez sprzedającego poprzez dostarczenie nowego towaru nabywcy po zapłaceniu przez przewoźnika wszelkich odszkodowań.
6.7 W przypadku większego zainteresowania może się zdarzyć, że mamy niedobór towarów, dlatego możemy dostarczyć zamówiony towar w kilku opakowaniach, a ty płacisz za przesyłkę i opakowanie, jak na jedną paczkę.

7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPOSAŻENIE

7.1 Kupujący jest prawnie upoważniony do wycofania się z zamówionego zamówienia (zgodnie z prawem "z umowy kupna", jeżeli kupujący przejął towar) w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru.
7.2 Zwroty muszą być: a) nieuszkodzone, b) kompletne (w tym akcesoria, dokumentacja, ...), c) łącznie z dowodem zakupu.  7.3 Jeśli kupujący zdecyduje się na zwrot towaru zgodnie z punktem 7.1 niniejszych warunków, zobowiązany jest: a) skontaktować się ze sprzedawcą z prośbą o odstąpienie od złożonego zamówienia, wpisać numer zamówienia (symbol zmienny), datę zakupu i numer jego pieniędzy. b)sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia towaru podczas transportu), - towary są zwracane na adres sprzedającego, - zaleca się, aby przesyłali zarejestrowanego, ubezpieczonego i używali odpowiedniego opakowania, aby zapobiec opakowaniu,c) zapłacić za zwrot towaru (opłata pocztowa, ubezpieczenie, ...).                                                                                                                              7.4 Po spełnieniu warunków określonych w punktach 7.1 do 7.3 niniejszych Warunków i po otrzymaniu zwróconych towarów sprzedawca jest zobowiązany do: a) odebrania towaru, b) zwrotu całej ceny zapłaconej za towar Kupującemu w ciągu 14 dni od daty wypłaty; koszty wysyłki.                                                                                                                                      7.5 W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w punktach od 7.1 do 7.3 niniejszych Warunków, sprzedawca nie przyjmie wycofania się z zamówionego zamówienia, a towar zostanie zwrócony na koszt kupującego.  

8. GWARANCJE I OŚWIADCZENIA

8.1 Obsługa roszczeń podlega warunkom gwarancji poszczególnych towarów, Kodeksu Handlowego i odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego i przepisów szczególnych.
8.2 Okres gwarancji na wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym sprzedającego wynosi 24 miesiące. W celu dochodzenia odpowiedzialności za wady (reklamacje) zawsze wystarczy dowód zakupu (załączona faktura). Przedłożenie dowodu zakupu do celów roszczenia jest wystarczające, nawet jeśli karta gwarancyjna została wydana, ale klient ją zgubił.
8.3 Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia przedmiotu (lub jego części) w wyniku użytkowania.
8.4 Zgłoszone towary są kupującym zobowiązanym do dostarczenia reklamacji w sposób czysty, mechanicznie nieuszkodzony, z kopią faktury, dowodem dostawy. Kupujący jest zobowiązany przesłać opis wady wraz z towarem.
8.5 PROCEDURA REKLAMY:

8.5.1. Jak najszybciej poinformuj nas przez e-mail lub telefon o błędzie produktu.
8.5.2. Wyślij produkt do Cykloeshop, DB REAL s.r.o., Priekopa 57B, Kezmarok 060 01,SLOVAK REPUBLIC

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1 Wszystkie dane osobowe przekazane przez klientów w ramach zamówienia towarów lub rejestracji klientów za pośrednictwem sklepu internetowego cycloeshop.sk są gromadzone, przetwarzane i przechowywane zgodnie z ustawą nr. 122/2013 Z.z. w sprawie ochrony danych osobowych (zwany dalej "KTZ"). Podanie danych osobowych następuje w momencie wysłania zamówienia lub zarejestrowania konta klienta cycloeshop.com w sklepie internetowym cycloeshop.sk, w zakresie informacji podanych w formularzu zamówienia lub w formularzu rejestracyjnym.
9.2 Wysyłanie zamówienia, w wyniku zawarcia umowy kupna klient przekazuje ją zgodnie z ustawą. no. 122/2013 Z.z. wyrażenie zgody na przetwarzanie, gromadzenie i przechowywanie jego danych osobowych przez sprzedającego w celu zawarcia umowy kupna, zamawiania sprzętu i powiązanej komunikacji z klientem, ale także po pomyślnym wykonaniu zamówienia w celu wykonania umowy i zachowaniu odpowiednich zapisów (np. do obsługi reklamacji, itp.), aż do momentu, gdy wyrazi on swoją dezaprobatę dla tego przetwarzania.Dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, w tym inne prawa do takich danych.Sprzedawca nie ujawnia, nie ujawnia ani nie ujawnia danych osobowych żadnej innej osobie, z wyjątkiem firm dostarczających towary transportujące dane osobowe klienta w zakresie niezbędnym do dostarczenia towarów.                    9.3 Dokonując rejestracji konta klienta za pośrednictwem sklepu internetowego cycloeshop.sk, klient zgadza się przestrzegać przepisów nr. 122/2013 Z.z. w sprawie ochrony danych osobowych, sprzedawca lub osoba trzecia, jako pośrednik wyznaczony przez tę spółkę zgodnie z przywołanym prawem, przetwarzał, gromadził i przechowywał dane osobowe klienta dostarczone przez klienta po jego rejestracji.Dokonując rejestracji klienta i / lub sprawdzając akceptację biuletynów w dowolnej formie podczas wysyłania zamówienia, Klient udziela Sprzedawcy pozwolenia na przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych i przekazywanie takich danych do partnera handlowego sprzedającego w celach marketingowych i marketingowych, a jednocześnie zgadza się, że sprzedawca oraz, w stosownych przypadkach, strona trzecia, z którą firma zawarła odpowiednie ustalenia umowne, prześlą klientowi informacje handlowe w formie elektronicznej, Nr 147/2001 Coll. o reklamie i prawie. no. 610/2003 Coll. o komunikacji elektronicznej.Dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu, telefonu, adresu e-mail, płci. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, w tym inne prawa do takich danych.                                                                      9.4 Sprzedawca nie ujawnia, nie ujawnia ani nie ujawnia danych osobowych żadnej innej osobie, z wyjątkiem: Firm Przekazujących Towary, w których Dane Osobowe Klienta przekazywane są do minimum wymaganego do dostawy towarów (GEIS).Uzgodnienie z przetwarzaniem danych osobowych i przesyłaniem informacji biznesowych jest udzielane na czas nieokreślony i może zostać w każdej chwili wycofane poprzez wyraźne i szczegółowe wyrażenie w formie pisemnej skierowane do sprzedawcy, pocztą, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres info@cykloeshop.sk.Poprzez wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, rejestracja klienta również zostanie anulowana. Klient ma prawo. no. 122/2013 Z.z. w szczególności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych:                                                                                Klient ma prawo, na pisemny wniosek Sprzedającego, żądać:                                                                                            a) potwierdzenie, czy dane osobowe odnoszące się do niego są przetwarzane,                                                                    b) w ogólnie zrozumiałej formie informacji o przetwarzaniu danych osobowych w systemie informacyjnym w zakresie określonym w § 15 ust. (1) (a) do (e), drugi do szóstego punktu; wydając decyzję na mocy ust. 5, dana osoba jest uprawniona do zapoznania się z procedurą przetwarzania i oceny operacji,                                                                          c) w ogólnie zrozumiałej formie, dokładne informacje na temat źródła, z którego uzyskano jego dane osobowe w celu przetworzenia,                                                                                                                                                               d) w ogólnie zrozumiałej formie, wykaz jego danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania,                                e) poprawiania lub likwidowania wszelkich niepoprawnych, niepełnych lub nieaktualnych danych osobowych, które są przetwarzane,                                                                                                                                                                f) likwidacji jego danych osobowych, których cel przetwarzania został zakończony; jeśli są przedmiotem przetwarzania, oficjalne dokumenty zawierające dane osobowe, mogą zażądać ich zwrotu,                                                                        g) likwidacji jego danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania, w przypadku naruszenia prawa,                          h) zablokowanie swoich danych osobowych w wyniku wycofania zgody przed upływem okresu jej ważności, jeżeli podmiot przetwarzający dane osobowe podlega zgodzie zainteresowanej osoby.

Klient ma prawo sprzeciwić się Sprzedawcy na pisemny wniosek do:

a) przetwarzanie jego danych osobowych, które uzna za lub będzie przetwarzane w celu bezpośredniego marketingu bez jego zgody, oraz żądanie ich likwidacji,
b) wykorzystanie danych osobowych, o których mowa w pkt 10 Artykuł 3 (d) do celów marketingu bezpośredniego drogą pocztową, lub
c) podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 10 Artykuł 3 (d) do celów marketingu bezpośredniego.

10. Informacje końcowe

10.1 Nadzór nad świadczeniem usług sprawuje Powiatowa Dyrekcja PZ Kežmarok, Nižná brána 6, Kežmarok i Słowacka Inspekcja Handlowa dla regionu Prešov, Obrancov mieru 6, Prešov.
10.2 Niniejsze Ogólne Warunki i wszystkie umowy sprzedaży zawierane na ich podstawie podlegają prawu obowiązującemu w Republice Słowackiej.

 

W Kezmarok, 01.12.2015

Zaloguj się

 Ta strona używa plików cookie Wiecej informacji